NLP Master Practitioner

הסבר קצר על קורס NLP Practitioner:מבנה הקורס: 120 בשעות אקדמאיות 21 מפגשיםהיכן ומתי מתקיים? מכללת דרך הערך רחוב האודם פינת הברקת עד הלום, אשדודדרישות הסמכה: נוכחות של 80% מהשיעורים עמידה במבחן תאורטי ובמבחן מעשי הסמכה רשמית ובינלאומית מטעם בית הספר HNLP העולמי.

התחל קורס

NLP Master בהתמחות ילדים ונוער חלק א׳

התחל קורס

NLP Master בהתמחות ילדים ונוער חלק ב׳

התחל קורס

NLP Practitioner

הסבר קצר על קורס NLP Practitioner: מבנה הקורס: 120 בשעות אקדמאיות 18 מפגשים היכן ומתי מתקיים? מכללת דרך הערך רחוב האודם פינת הברקת עד הלום, אשדוד דרישות הסמכה: נוכחות של 80% מהשיעורים עמידה במבחן תאורטי ובמבחן מעשי הסמכה רשמית ובינלאומית מטעם בית הספר HNLP העולמי.

התחל קורס