בואו ללמוד קורס מחנכ/ת שנות ינקות - סוג 1
לעובדות בגיל הרך במימון מלא של המדינה*

ההרשמה בעיצומה למחזור ספטמבר מספר המקומות מוגבל

*מותנה בועדת קבלה

העשרה והתפתחות מקצועית במימון מלא של המדינה.

פרקטיקות לאינטרקציה מיטיבה עם הילדים וההורים והקשר ביניהם.

יישום התיאוריה והכנה לפרקטיקה לקבלת מקצוע בחינוך לגיל הרך.

על התוכנית

תוכנית לימודים מיועדת להכשרת מחנכ/ת שנות ינקות במעונות יום – סוג 1 . תכנית זו מבוססת על ידע מחקרי קונקרטי בתחום התפתחות הילד, תפיסות תיאורטיות מעודכנות ומהדורות קודמות.
בתכנית הודגשו שני היבטים: מורכבות תפקיד מחנכת שנות הינקות במעון והקשר בין תיאוריה ופרקטיקה בהתפתחותה המקצועית. התכנית נבנתה בדגש על חשיבות האינטראקציות במעון והתפקיד המשמעותי שיש למחנכת שנות הינקות בהובלה של אינטראקציות מיטיבות בינה לבין הילדים, בין הילדים לבין עצמם ובין מבוגרים שנמצאים במרחב המעון.

בתכנית הלימודים שולבו תכני איכות הטיפול בגיל הרך על פי מודל ה- 3-IRES ,המשמש כיום כלי לבדיקת איכות הטיפול במסגרות החינוך בגיל הרך. תכנים אלה נוספו על מנת שהתלמידות שתהיינה בעתיד חלק מצוות מסגרת חינוכית, תהיינה מודעות למדדים השונים של הכלי ולמטרות הדרישות השונות, תדענה לתת דגשים נכונים בדרכי העבודה היומיומית ותפעלנה ליישום הנדרש.

על המקצוע

תפקיד מחנכת שנות הינקות במעון הינו תפקיד מורכב, המתייחס למכלול תחומים: הילד, המשפחה, הקהילה, הצוות החינוכי והאינטראקציות ביניהם. במסגרת התפקיד, אמורה מחנכת שנות הינקות להבין ולהתייחס להתנהגויות המגוונות של הילדים והשונות שביניהם, לזהות קשיים ולהציע דרכי טיפול והתערבות אדפטיבית. במגעה עם משפחת הילד, על המחנכת לגלות מידה רבה של רגישות נוכח הציפיות השונות של קבוצות הורים מרקע תרבותי שונה. באמצעות תקשורת נבונה ומיומנויות מקצועיות נוספות, עליה ליצור מערכת קהילתית תומכת שהצוות החינוכי הוא חלק ממנה. התכנית המוצגת כוללת הן התייחסות למכלול המרכיבים השונים של תפקיד ותפקוד המחנכת במעון, והן לפיתוח הכישורים הנדרשים ליישום מיטבי של התפקיד– פתיחות, סקרנות, רגישות וסובלנות.

נושאי התוכנית

מקצועות תשתית
תורת המקצוע - ליבה
150 שעות פרונטליות
10 שעות דוחות
70 שעות סטאז׳
סה״כ 220 שעות

מה צריך כדי להתקבל?

לקבלת מידע נוסף על התוכנית,
יש למלא את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

כתבו לנו

והצוות המקצועי שלנו יחזור אליכם בהקדם עם תשובה